filme xxx filme porno xnxx filme xxx filme porno filme porno filme xxx filme xxx filme porno xxnx

Sjeti se hrabrosti, svjedoči vrijednosti. Kupuj braniteljsko.

Author page: urednik-rc

Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2020. godinu

Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2020. godinu

Objavljen je 2. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2020. godinu   U cilju promicanja veza i jačanja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, očuvanja i jačanja…

Read more

Javni poziv za prikupljanje prijava za dodjelu sredstava za projekte za potporu razvoja biljne proizvodnje na području općine Čitluk

Javni poziv za prikupljanje prijava za dodjelu sredstava za projekte za potporu razvoja biljne proizvodnje na području općine Čitluk

Pozivaju se svi poljoprivredni proizvođači s područja općine Čitluk koji su: upisani u Registar poljoprivrednih gospodarstava/Registar klijenata (RPG/RK), imaju prebivalište/sjedište na području općine Čitluk, imaju poljoprivrednu proizvodnju na području HNŽ, da podnesu prijavu i predlože projekte kojim im se poboljšava biljna proizvodnja.

Prijava se podnosi putem obrasca i isti se s traženom dokumentacijom dostavlja u zatvorenoj koverti izravno na protokol u šalter salu Općine Čitluk ili putem pošte na adresu: Općina Čitluk, Trg žrtava Domovinskog rata 1, 88260 Čitluk, s naznakom: „Povjerenstvu za odabir projekata za dodjelu sredstava za potporu razvoja biljne proizvodne“ – NE OTVARATI –

Na temelju pristiglih prijava i dostupnih sredstava, stručno povjerenstvo će sačiniti rang listu temeljem utvrđenih kriterija iz Odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava za potporu razvoja biljne proizvodnje na području općine Čitluk.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na Internet stranici Općine Čitluk www.citluk.ba a najdalje do 10.09.2020. godine.

Dokumenti:

– Javni poziv za prikupljanje prijava za dodjelu sredstava za projekte za potporu razvoja biljne proizvodnje na području općine Čitluk

– Odluka o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava za potporu razvoja biljne proizvodnje na području općine Čitluk

– Prijavni obrazac

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima – županijske potpore u 2020. godini

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima – županijske potpore u 2020. godini

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-K upoznaje poljoprivredne proizvođače kako je Vlada HNŽ-K donijela Odluku o usvajanju Programa o izmjenama i dopunama Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji sa kriterijima raspodjele sredstava “Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih…

Read more

filme xxx filme porno xnxx filme xxx filme porno filme porno filme xxx filme xxx filme porno xxnx