Sjeti se hrabrosti, svjedoči vrijednosti. Kupuj braniteljsko.

JAVNI OGLAS ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU SREDSTAVA POMOĆI UPOŠLJAVANJA I SAMOUPOŠLJAVANJA BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI U HNŽ

Datum objave:  08.10.2020 – 11:25
Rok za prijave: 23.10.2020 – 16:00

OBAVIJEST:

Ministarstvo za pitanja branitelja HNŽ izvješćuje sve zainteresirane korisnike po Javnom oglasu za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava pomoći upošljavanja i samoupošljavanja branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ broj: 12-01-02-3096/20 od 08.10.2020. godine da prilikom prikupljanja dokumentacije pri nadležnim tijelima i institucijama slijede upute istih u okolnostima novonastale epidemiološke situacije izazvane pojavom koronavirusom (COVID-19).

Ukoliko poradi narečene situacije za vrijeme trajanja Javnog oglasa nije moguće ishoditi zatraženu dokumentaciju, Ministarstvu za pitanja branitelja HNŽ potrebito je dostaviti dokaz o podnošenju zahtjeva za izdavanje odnosnog dokumenta.

Protekom okolnosti koje su zapreke izdavanju istih, u tom smislu omogućuje se podnositeljima zahtjeva dopuna podneska.