filme xxx filme porno xnxx filme xxx filme porno filme porno filme xxx filme xxx filme porno xxnx
Javni poziv za dodjelu grant podrške socijalnim preduzećima i socijalnim zadrugama

Fondacija lokalne demokratije iz Sarajeva i Fondacija Lara iz Bijeljine, za potrebe projekta “Doprinos organizacija civilnog društva razvoju socijalnog poduzetništva“, raspisuju javni poziv za dodjelu Grant podrške socijalnim preduzećima i socijalnim zadrugama u Bosni i Hercegovini.

Projekat: “Doprinos organizacija civilnog društva razvoju socijalnog poduzetništva”.

Donator: Evropska Unija u BIH

Implementatori projekta: Fondacija lokalne demokratije iz Sarajeva i Fondacija Lara iz Bijeljine.

Pozadina projekta “Doprinos organizacija civilnog društva razvoju socijalnog poduzetništva”

Loš ekonomski razvoj zemlje prepoznat je kao najvažniji i najveći izazov s kojim se BiH suočava u proteklih 20 godina.

Glavne karakteristike su: visoka stopa nezaposlenosti radno sposobnog stanovništva, veliki broj građana živi u siromaštvu, dugoročni prosjek ekonomskog razvoja bilježi nisku stopu rasta u odnosu na potrebe društva i neadekvatan odgovor države kroz planiranje i preduzimanje stvarnih ekonomskih mjera.

Javni poziv za dodjelu grant podrške socijalnim preduzećima i socijalnim zadrugamaStatistike ukazuju na porast zavisnosti građana od nekog sistema socijalne pomoći i podrške, koji nije u stanju da zadovolji stvarne potrebe marginalizovanih grupa građana u nastojanju da ih se reintegriše u društvo. Prema trenutnoj situaciji u BiH, najznačajniji problem identifikovan je kao nedostatak institucionalne pomoći / neadekvatnih programa u zapošljavanju marginalizovanih grupa kao modela za transfer korisnika programa socijalne pomoći na tržište rada i njihovo korištenje u povećanju produktivnosti ekonomije.

Prema iskustvima EU samo socijalno poduzetništvo može u tržište rada efikasno integrirati dugoročno nezaposlene i druge ranjive kategorije radno sposobne populacije. U bh. uslovima socijalno poduzetništvo otvara velike mogućnosti, poboljšanje društvenog i materijalnog statusa pojedinaca i šire bh. zajednice. Međutim, ne postoji zakonski okvir za njegov razvoj.

Ovakvo stanje nametnulo je potrebu za aktivnijim uključivanjem organizacija civilnog društva kao generatora promjena u društvu.

Inovativnost ovog projekta ogleda se u činjenici da organizacije civilnog društva pokreću inicijativu da kroz javne konsultacije i dijalog s relevantnim institucijama sistema stvore politički i zakonodavni okvir za razvoj socijalnog preduzetništva.

Javni poziv za dodjelu grant podrške socijalnim preduzećima i socijalnim zadrugama

Ova inicijativa ima za cilj stvoriti zakonske pretpostavke za razvoj poduzetništva, doprinijeti većoj socijalnoj inkluziji ranjivih i teško zapošljivih grupa putem uključivanja u tržište rada te ekonomski osnažiti njihove porodice i zajednicu, a u isto vrijeme institucionalizovati ulogu organizacija civilnog društva, obezbijediti transparentnost u pristupu javnim sredstvima za organizacije civilnog društva i socijalna preduzeća, kao i monitoring utroška i raspodjele ovih sredstava. Na ovaj način će se osigurati pružanje konkretne podrške institucijama vlasti u kreiranju i definisanju modela socijalnog poduzetništva te poboljšati i očvrsnuti položaj zainteresovanih organizacija civilnog društva za razvoj socijalnog poduzetništva.

Prijave trebaju biti dostavljene na email adrese info@fld.ba ili fondacija.lara@gmail.com najkasnije do 13. maja 2021. do 12:00 sati.

 

Više o pozivu, uključujući uputstvo za apliciranje i aplikacioni paket možete preuzeti OVDJE!

 

filme xxx filme porno xnxx filme xxx filme porno filme porno filme xxx filme xxx filme porno xxnx