filme xxx filme porno xnxx filme xxx filme porno filme porno filme xxx filme xxx filme porno xxnx

Sjeti se hrabrosti, svjedoči vrijednosti. Kupuj braniteljsko.

JAVNI POZIVZA SUFINANCIRANJE RADA VETERANSKIH ZADRUGAU FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U 2022.g

Za novčana sredstva po ovom javnom pozivu mogu se kandidirati zadruge veterana:

 • koje su registrirale djelatnost zadruge na području Federacije Bosne i Hercegovine sukladno Općem zakonu o zadrugama („Službeni glasnik BiH“, broj 18/03),
 • koje u ukupnom broju članova zadruge imaju najmanje deset članova-fizičkih osoba s utvrđenim statusom veterana pripadnika HVO, a koji ujedno imaju stalno prebivalište na području Bosne i Hercegovine,
 • koje vode transparentno financijsko poslovanje,
 • koje su zahtjev podnijele isključivo u vrijeme trajanja ovog javnog poziva (u razdoblju od 30. lipnja do 29. srpnja 2022. godine),
 • koje su uz zahtjev priložile isključivo cjelokupnu propisanu dokumentaciju Javnog poziva,
 • zadruge čiji članovi ujedno nisu i članovi neke od braniteljskih zadruga registriranih na području Republike Hrvatske te Federacije Bosne i Hercegovine, a koje su koristile potporu Ministarstva hrvatskih branitelja ranijih godina namijenjenih radu zadruga,
 • ukoliko je zadruga registrirana prije stupanja na snagu Općeg zakona o zadrugama  ista je sukladno članku 90. tog Zakona bila dužna uskladiti svoje poslovanje te o tome mora dostaviti odgovarajući dokaz,
 • koje prethodnih godina nisu koristile novčana sredstva Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske namijenjena veteranskim zadrugama na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Novčana sredstva koja je moguće ostvariti po ovom javnom pozivu iznose do 75.000,00 kuna, pri čemu navedeni iznos predstavlja najviši novčani prag za koji zadruga može kandidirati podnošenjem zahtjeva, a ista su jednokratna i nepovratna ukoliko se namjenski utroše u skladu s poslovnim planom i planom utroška sredstava.

Prihvatljivim troškovima za podnositelje zahtjeva smatraju se stvarni troškovi potrebni za ostvarivanje poslovnog plana podnositelja zahtjeva poput:

 • troškova nabavke strojeva, tehnike, opreme i alata nužnih za obavljanje djelatnosti,
 • troškova nabavke strojeva i opreme za pakiranje i pripremu proizvoda za prodaju,
 • troškova kupnje radnih/pčelarskih vozila kada je isto neophodno sredstvo za rad prema predmetu poslovanja (djelatnosti) u najvišem iznosu do 30.000,00 kuna,
 • troškova kupnje pčelarske opreme i pribora (npr. košnice za pčele, vrcaljke, topionika i sl.),
 • troškova kupnje domaćih životinja (stoke, peradi, pčela i dr.),
 • troškova unutarnjeg uređenja poslovnog, proizvodnog i skladišnog prostora (troškovi mogu biti prihvatljivi u najvišem iznosu do 10.000,00 kuna, a isto se odnosi na radove manjih opsega poput soboslikarstva i sl.),
 • troškova opremanja poslovnog, proizvodnog i skladišnog prostora (troškovi mogu biti prihvatljivi u najvišem iznosu do 20.000,00 kuna, a isto se odnosi na nužnu uredsku opremu, skladišne stalaže i sl.),
 • troškova stavljanja u funkciju prostora ili zemljišta (npr. ograđivanje prostora za uzgoj životinja i uzgoj poljoprivrednih kultura, podizanje nastambi za životinje i sl.),
 • troškova promidžbe i oglašavanja (troškovi promidžbe i oglašavanja mogu biti prihvatljivi u najvišem iznosu do 15.000,00 kuna),
 • troškova zakupa/najma poslovnog/skladišnog/proizvodnog prostora odnosno zemljišta u najvišem iznosu do 6.000,00 kuna (ukoliko isto nije predmet pravnog posla između zadrugara i zadruge, kao i članova obitelji zadrugara),
 • ostalih troškova isključivo sukladno djelatnosti iz poslovnog plana,
 • troškovi bez poreza na dodanu vrijednost, podmireni isključivo bezgotovinskim načinom plaćanja.

Zahtjevi se podnose na adresu: Ministarstvo hrvatskih branitelja RH, Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb, s naznakom „Javni poziv za sufinanciranje rada veteranskih zadruga u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2022. godini“.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom javnom pozivu traje od 30. lipnja do 29. srpnja 2022. godine.

Potrebni Dokumenti

filme xxx filme porno xnxx filme xxx filme porno filme porno filme xxx filme xxx filme porno xxnx