filme xxx filme porno xnxx filme xxx filme porno filme porno filme xxx filme xxx filme porno xxnx

Sjeti se hrabrosti, svjedoči vrijednosti. Kupuj braniteljsko.

O NAMA

Referalni centar branitelj/borac- “ZADRUGAR” je udruga utemeljena osnivačkim aktima radi promicanja socijalnog dijaloga i društvenog razvoja te integriranja branitelja na tržište rada kroz povećanje njihove uposlenosti, kako bi se, uz ostale mjere aktivne politike upošljavanja utjecalo na stvaranje uvjeta za njihovu što uspješniju resocijalizaciju i potpuno uključivanje u društvenu zajednicu.

Udruga djeluje na teritoriju Hercegovačko-neretvanske županije-kantona, sve sukladno zakonskim propisima.

Udruga je potpuno neovisna od političkih stranaka i vjerskih zajednica, te se zalaže za poštivanje temeljnih ljudskih prava i sloboda u sklopu demokratskog ustroja Hercegovačko-neretvanske županije-kantona.

Puni naziv Udruge je: „REFERALNI CENTAR BRANITELJ/BORAC-ZADRUGAR”
Skraćeni naziv Udruge je: „Referalni Centar”
Sjedište Udruge je u gradu Mostaru, na adresi: Brune Bušića bb.

KONTAKT POLICAJCI
Logo main

Osnovni programski ciljevi i djelatnosti Udruge su:

 • Zaštita statusa i promicanje interesa članova udruge,
 • Razvoj civilnih inicijativa i unapređenja kvalitete života,
 • Unapređenje gospodarskog razvoja Županije,
 • Promicanje saznanja o povijesti, kulturi, tradiciji i običajima i unapređenju zajedničke promidžbe autohtonih proizvoda na domaćem i inozemnom tržištu,
 • Promicanja partnerskog i višesektorskog pristupa u ukupnom razvoju područja na kojem djeluje udruga,
 • Razvoj i promicanje amaterskih sportova,
 • Pomoć zajednici u snalaženju s lokalnom i državnom administracijom u vođenju jednostavnih upravnih postupaka,
 • Partnerstvo u pripremi, izradi, predlaganju i provedbi razvojno-istraživačkih, tehnoloških, obrazovnih i drugih stručnih projekata, akcija i programa,
 • Priprema, izbor, predlaganje i provedba optimalnih modela zajedničkih projekata za dostupne EU fondove
 • Kreiranje, provođenje i unaprjeđivanje formalnih i neformalnih oblika cjeloživotnog obrazovanja, a posebno zadrugara za poduzetništvo
 • Povećanja poslovne učinkovitosti uz primjenu modernih i inovativnih poduzetničkih znanja i vještina
 • Praćenje potreba uravnoteženog, održivog i intenzivnog razvitka braniteljskih zadruga
 • Poticanje razvoja tehnološke konkurentnosti braniteljskih zadruga
 • Istraživanje i analiza raspoloživih resursa vezanih za razvoj određenih djelatnosti zadrugara, npr. potrebe tržišta za pojedinim proizvodima i uslugama
 • Osvješćivanje javnosti i neposredno informiranje zainteresiranih i potencijalnih zadrugara, zašto je zadruga primjereni oblik organiziranja i razvoja poduzetništva, kako osnovati zadrugu i informirati, analizirati interese i mogućnosti pojedinaca i stručno usmjeravati pojedine korisnike i dr.
 • Pružati stručnu potporu pri izradi poslovnih planova, početka djelatnosti i tijekom prve i druge godine rada zadruge (mentori i savjetnici),
 • Usmjeravati povezivanje srodnih zadruga i zadrugara, te usmjeravanje i priprema samostalnih obrtnika i poljoprivrednika za funkcionalno udruživanje u zadruge radi povećanja njihove konkurentnosti na tržištu, (proizvodnja i prerada proizvoda, kod pružanja usluga ponuditi što više komplementarnih sadržaja zajedno) i sl.
 • Organizirati stručno osposobljavanje članova zadruge-seminari, savjetovanja, stručna i   praktična osposobljavanja, poduke, treninzi, poslovne simulacije, e-učenje, prekvalifikacija, dokvalifikacija, specijalizacija i dr.
 • Organizirati savjetovanja o propisima koji reguliraju područje rada zadruga i druge poslovne aktivnosti, te osigurati konzalting usluge,
 • Organizirati stručno osposobljavanje i profesionalni razvoj voditelja zadruge uz pružanje kontinuirane stručne pomoći kako bi uspješno obavljali svoje zadaće,
 • Pružati stručnu pomoć pri izradi projekata za korištenje sredstava EU fondova, te za projekte na lokalnoj/županijskoj i drugim razinama.
 • Razvijati suradnju s jedinicama lokalne samouprave posebno u svrhu razvoja zadrugarstva i socijalnog poduzetništva u ruralnim sredinama
 • Razvijati suradnju s Lokalnim akcijskim grupama kako bi se ciljevi razvoja zadrugarstva integrirali u okviru razvojnih strategija pojedinih lokalnih jedinica i županije,
 • Razvijati suradnju sa stručnim institucijama (komorama, institutima, visokoškolskim institucijama, savjetodavnim službama i sl.)
 • Organizirati zajednički web shop i call centar svih zadrugara (pregledan po djelatnostima i područjima) koji će pružati informacije i kontakt u cilju neposredne komunikacije zadrugara i svih potrošača odnosno korisnika, u svrhu bolje promocije i povećanja obujma poslovnih aktivnosti
 • Provoditi promociju zadrugarstva putem tiskanih i elektronskih medija na lokalnoj i županijskoj razini, te portalima
 • Ostvariti suradnju sa zadrugama u regiji i u okviru EU, razmjena iskustva, znanja
 • Promicati partnerstvo u pripremi, izradi, predlaganju i provedbi razvojno istraživačkih, tehnoloških, obrazovnih i drugih stručnih projekata, akcija i programa
 • Predlagati, pripremati i provoditi optimalne modele zajedničkih projekata za EU fondove
 • Organiziranje sajmova, prezentiranje rada i proizvodnje branitelja i braniteljskih zadruga

Braniteljski kutak kao primjeri dobre prakse na upošljavanju branitelja/boraca
UVODNE RIJEČI  VIDEO

IMATE PITANJA

KONTAKTIRAJTE NAS

info@rc-braniteljskiproizvodi.inforeferalnicentarzadrugar@gmail.comprimjedbe, sugestije, pohvale
BRUNE BUŠIĆA BB88000 MOSTAR
filme xxx filme porno xnxx filme xxx filme porno filme porno filme xxx filme xxx filme porno xxnx