filme xxx filme porno xnxx filme xxx filme porno filme porno filme xxx filme xxx filme porno xxnx
OBAVIJEST – Podnošenje zahtjeva za podršku po modelu ruralnog razvoja

Na temelju člana 18. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarenja novčanih podrški po modelu ruralnog razvoja („Službene novine Federacije BiH“ broj 55/21) Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva objavljuje

O B A V I J E S T o uvjetima i rokovima za podnošenje zahtjeva za podršku po modelu ruralnog razvoja u 2021. godini

Predmet ove obavijesti je upoznavanje potencijalnih korisnika novčane podrške sa uvjetima i rokovima za podnošenje zahtjeva za podršku po modelu ruralnog razvoja iz Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2021. godinu.

Informacije o korisnicima, općim i posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati korisnici novčane podrške po modelu ruralnog razvoja u 2021. godini, prihvatljivim ulaganjima, prihvatljivim i neprihvatljivim troškovima, minimalnoj i maksimalnoj vrijednosti ulaganja, osnovnom i dodatnom iznosu podrške, mjerama i dokumentima koje treba priložiti uz obrazac zahtjeva nalaze se u Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja novčane podrške po modelu ruralnog razvoja objavljenog u “Službenim novinama Federacije BiH” broj 55/21.

Obrasce potrebne za podnošenje zahtjeva možete preuzeti ovdje.

Rokovi za podnošenje zahtjeva
Početni rok za podnošenje zahtjeva je narednog dana od dana objave ovog obavještenja, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva za podršku je 5.10. 2021. godine, osim za ulaganja finansirana putem kreditne linije Razvojne banke Federacije BiH kada je krajnji rok 01.10.2022. godine.

NAPOMENA:

Pozivamo korisnike mjera:

  • ulaganje u poljoprivrednu opremu na poljoprivrednom gazdinstvu (Čl. 21)
  • ulaganje u rasplodnu stoku (Čl. 22)
  • ulaganje u izgradnju, proširenje i opremanje građevinskih objekata (Čl. 23)
  • ulaganje u legalizaciju građevinskih objekata i ispunjavanje okolišnih standarda (Čl. 24)

koje se realiziraju na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih potpora po modelu ruralnog razvoja, da se upoznaju sa dolje navedenim propisima koji su važni za realizaciju aktivnosti u okviru navedenih mjera:

Zakon o zaštiti dobrobiti životinja (Službeni glasnik BiH br. 25/09)

Uredba o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš  i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš (Službene novine Federacije BiH br. 51/21)

Uredba kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolinsku dozvolu (Službene novine Federacije BiH br. 51/21)

Pravilnik o uslovima koje moraju da zadovoljavaju farme i uslovima za zaštitu životinja na farmama (“Službeni glasnik BiH”, broj 25/09)

 

 

filme xxx filme porno xnxx filme xxx filme porno filme porno filme xxx filme xxx filme porno xxnx