Sjeti se hrabrosti, svjedoči vrijednosti. Kupuj braniteljsko.

ODRŽAN OKRUGLI STOL OD BRANITELJSKOG ZADRUGARSTVA DO STRATEGIJE RAZVOJA BRANITELJSKOG PODUZETNIŠTVA

Na Okruglom stolu OD BRANITELJSKOG ZADRUGARSTVA DO STRATEGIJE RAZVOJA BRANITELJSKOG PODUZETNIŠTVA održanom dana 15.prosinca 2021.godine, koji je okupio predstavnike braniteljskih udruga, braniteljskih zadruga, predstavnike institucija zakonodavne i izvršne vlasti HNŽ, te visokoškolskih ustanova, razmatrane su mogućnosti, perspektive i problemi razvoja braniteljskog zadrugarstva te put ka strategiji braniteljskog poduzetništva, koja su potvrđena kao već dokazan model društvenog uključivanja i afirmiranja branitelja.

ODRŽAN OKRUGLI STOL OD BRANITELJSKOG ZADRUGARSTVA DO STRATEGIJE RAZVOJA BRANITELJSKOG PODUZETNIŠTVAMinistarstvo za pitanja branitelja HNŽ u suradnji sa Referalnim centrom „Branitelj/borac zadrugar“ već tradicionalni organiziraju Okrugli stol na ovu i slične teme te je na početku programa sve nazočne pozdravio ministar Oliver Soldo, a također nazočnim obratio se i Damir Radić direktor RC.

 

Zanimljive teme i koncizna izlaganja, sa mnogo korisnih informacija i poticajnih ideja imali su gosti okruglog stola prof. dr. Mirjana Miličević, mr. sc. Nebojša Jerković, te predstavnici ministarstva Dražen Mustapić i Halil Ćućurović.

ODRŽAN OKRUGLI STOL OD BRANITELJSKOG ZADRUGARSTVA DO STRATEGIJE RAZVOJA BRANITELJSKOG PODUZETNIŠTVA

Nužnost sačinjavanja strategije braniteljskog poduzetništva kako bi se stvorio pravni, financijski i institucionalni okvir za njegov razvoj, te stvaranje sustavnih mjera i aktivnosti za unapređenje poticajnog okruženja uz definiranje kriterija i instrumenata za prepoznavanje, praćenje i razvoj braniteljskog poduzetništva kao bitne komponente gospodarskog razvitka. Na takav način braniteljsko poduzetništvo ima osnov postati bolji saveznik tijelima županijske vlasti i lokalne samouprave u ostvarenju niza društvenih ciljeva, jedan je od zaključaka okruglog stola.

 

Također, provedbom Programa upošljavanja i samoupošljavanja branitelja i članova njihovih obitelji u Hercegovačko-neretvanskoj županiji 2014.-2021. značajno se doprinijelo konkurentnosti branitelja, pružanjem pomoći projektima branitelja koji se bave poljoprivrednom i drugim djelatnostima iz kojih djelomično ili potpuno ostvaruju egzistenciju za svoje porodice što i čini poseban cilj Programa. Na osnovu izvršenog nadzora, analizom dokumentacije i prikupljenih podataka s terena, potvrdilo se kako su ciljevi Programa kroz ovu mjeru skoro u cijelosti ispunjeni.

ODRŽAN OKRUGLI STOL OD BRANITELJSKOG ZADRUGARSTVA DO STRATEGIJE RAZVOJA BRANITELJSKOG PODUZETNIŠTVA

Rukovodeći se svojom misijom, a uzimajući u obzir pozitivne primjere iz RH, o kojima je bilo govora na okruglom stolu, Ministarstvo za pitanja branitelja HNŽ će i dalje u okviru svoje mjerodavnosti poduzimati mjere i aktivnosti, te predlagati prihvatljiva rješenja koja doprinose pružanju potpore u integriranju branitelja na tržište rada kroz povećanje njihove uposlenosti, resocijalizaciji branitelja i njihovoj profesionalnoj rehabilitaciji.