filme xxx filme porno xnxx filme xxx filme porno filme porno filme xxx filme xxx filme porno xxnx

Sjeti se hrabrosti, svjedoči vrijednosti. Kupuj braniteljsko.

Otvoren Javni poziv središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2021. godinu

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske poziva neprofitne organizacije Hrvata izvan Republike Hrvatske i ostale prihvatljive prijavitelje da se prijave za financiranje posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske, koji pridonose zadovoljavanju javnih potreba, ciljeva i prioriteta definiranih strateškim dokumentima.

 

Sukladno ovom Javnom pozivu, neprofitnim organizacijama i ostalim prihvatljivim prijaviteljima odobravaju se financijska sredstva za provedbu projekata u sljedećim područjima financiranja:

  • povezivanja s Hrvatima izvan Republike Hrvatske u cilju očuvanja i jačanja nacionalnog identiteta, zaštite prava i interesa hrvatskih zajednica, očuvanja hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine,
  • suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske u cilju poticanja hrvatskog kulturnog zajedništva, razvoja kulturnih djelatnosti na hrvatskom jeziku, poticanja kulturne, obrazovne, znanstvene, športske i gospodarske suradnje s Republikom Hrvatskom i međusobno,
  • pružanja socijalne, razvojne i humanitarne potpore ugroženim pojedincima i zajednicama Hrvata izvan Republike Hrvatske, poticanja povratka i integracije Hrvata izvan Republike Hrvatske i njihovih potomaka u društveni i gospodarski život Republike Hrvatske

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj Javni poziv su:

1.) neprofitne organizacije Hrvata izvan i u Republici Hrvatskoj (udruge, zaklade, ustanove, vjerske zajednice ili druge pravne osobe) čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti i koje su se opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske ili pravnim poretkom matične države, a upisane su u Registar ili drugu odgovarajuću Evidenciju organizacija matične države.

2.) fizičke osobe – pojedinci čiji projekti promiču ciljeve i prioritete definirane strateškim dokumentima Ureda i u skladu su s područjima financiranja iz točke 1. Javnog poziva.

3.) ugroženi pojedinci – pripadnici hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske koji žive u otežanim socijalnim, materijalnim ili zdravstvenim okolnostima.


Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je 30 dana od dana objave Javnog poziva na gore navedenoj mrežnoj stranici Ureda i traje zaključno do 17. ožujka 2021. godine.

Tekst javnog poziva i više informacija dostupni su na mrežnoj stranici Ureda https://hrvatiizvanrh.gov.hr/

 

 

filme xxx filme porno xnxx filme xxx filme porno filme porno filme xxx filme xxx filme porno xxnx