filme xxx filme porno xnxx filme xxx filme porno filme porno filme xxx filme xxx filme porno xxnx

Sjeti se hrabrosti, svjedoči vrijednosti. Kupuj braniteljsko.

POTPISAN SPORAZUM O POSLOVNOJ SURADNJI MINISTARSTVA ZA PITANJA BRANITELJA HNŽ/K I REFERALNOG CENTRA BRANITELJ/BORAC ZADRUGAR

Poslovna suradnja Ministarstva za pitanja branitelja HNŽ/K i Referalnog Centra Branitelj/Borac zadrugar potvrđena je sporazumom potpisanim 30.prosinca 2022. godine o realizaciji sudjelovanja u kreiranju, pripremi i realiziranju različitih projekata, programa i poslovnih aktivnosti koji će pripomoći upošljavanju i samoupošljavanju branitelja i članova njihovih obitelji, te unaprijediti kvalitetu života branitelja, pri čemu je temeljni pravni osnov buduće poslovne suradnje strateški dokument: Strateški plan razvoja braniteljskog/boračkog poduzetništva za razdoblje 2022-2025 godine, kao i Programi upošljavanja branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ.

Odnos Ministarstva i Referalnog Centra temeljit će se na posredovanju pri ostvarivanju savjetodavne, stručne, tehničke, edukacijske, znanstvene, razvojno-istraživačke i gospodarske suradnje iskazane kroz partnerstvo u pripremi, izradi, predlaganju i provedbi zajedničkih programa i projekata uz mogućnost uključivanja i trećih subjekata ukoliko za isto postoji potreba i ukoliko se strane usuglase. Sve programske i financijske obveze Ministarstva i Referalnog Centra bit će regulirane sukladno Zakonu i odgovarajućim Programima a ostvarivat će se zajedničkom suradnjom na realizaciji projekata čiju provedbu prati i nadzire Ministarstvo.

 

Ovaj sporazum je početak implementacije Strateškog plana razvoja braniteljsko/boračkog poduzetništva u HNŽ/K kojim će referalni centar promicati integriranje branitelja na tržište rada kroz povećanje njihove uposlenosti, kako bi se, uz ostale mjere aktivne politike upošljavanja utjecalo na stvaranje uvjeta za njihovo što uspješnije uključivanje u društvenu zajednicu. Funkcija Referalnog centra podrazumijeva izgradnju sveobuhvatnog sustava pomoći upošljavanja i samoupošljavanja branitelja i članova njihovih obitelji (obrazovanje, savjetovanje, umrežavanje, istraživanje i razvoj) kroz različite oblike organiziranja, s fokusom na poduzetništvo u funkciji resocijalizacije i povećane društvene i poslovne afirmiranosti branitelja, proaktivnim pristupom do izvedivih rješenja. Osiguranje poduzetničke potpore braniteljima, temeljem organizacije savjetodavne pomoći i podrške braniteljsko stradalničkoj populaciji u njihovoj najbližoj sredini ima za dugoročni cilj podizanje ukupne kvalitete njihovog života i podupiranja njihove potpune psihosocijalne reintegracije. C entar može po definiranim elementima biti i sigurnim uporištem za sustavno istraživačko praćenje braniteljske populacije, njenih potreba i problema.

POTPISAN SPORAZUM O POSLOVNOJ SURADNJI MINISTARSTVA ZA PITANJA BRANITELJA HNŽ/K I REFERALNOG CENTRA BRANITELJ/BORAC ZADRUGAR

U skladu s navedenim sporazumom u prostorijama Ministarstva za pitanja branitelja HNŽ održan je radni sastanak ministra Olivera Solde sa članovima Upravnog i Nadzornog odbora Referalnog Centra Branitelj/Borac zadrugar na kojem je zaključeno organiziranje edukativnog okruglog stola u veljači 2023. godine s ciljem jačanja kompetencija i internih snaga branitelja poduzetnika.

filme xxx filme porno xnxx filme xxx filme porno filme porno filme xxx filme xxx filme porno xxnx