filme xxx filme porno xnxx filme xxx filme porno filme porno filme xxx filme xxx filme porno xxnx

Sjeti se hrabrosti, svjedoči vrijednosti. Kupuj braniteljsko.

Poziv za brendiranje u sklopu projekta MD.net “Mediteranska prehrana – kada brend susreće ljude”

Mediteranska prehrana, upisana na UNESCO-ovoj reprezentativnoj listi nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, sastavni je dio mediteranskog identiteta.

Prema UNESCO-ovoj definiciji mediteranska prehrana obuhvaća skup vještina, znanja, rituala, simbola i tradicija, o usjevima, žetvi, ribolovu, stočarstvu, čuvanju, preradi, kuhanju, a posebno sudjelovanju i konzumiranju hrane. Zajedničko objedovanje je temelj kulturnog identiteta i kontinuiteta zajednica diljem mediteranskog bazena. To je trenutak društvene razmjene i komunikacije, afirmacije i obnove identiteta obitelji, grupe ili zajednice.

Nažalost, u posljednje vrijeme brojne lokalne sociološke, demografske i životne promjene prijete ovim lokalnim obrascima proizvodnje i potrošnje hrane. Zbog činjenice da je mediteranska prehrana u padu, projekt Interreg-MD.net planira potaknuti sve sudionike i širu zajednicu radi podizanja svijesti o mediteranskom kulturnom identitetu, baštini i održivom načinu života u skladu s Deklaracijom o mediteranskoj prehrani.

 

Sveučilište u Mostaru, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet krenuo je u sklopu Interreg Mediteran projekta MD.net s procesom brendiranja proizvoda i usluga koji imaju doticaja s mediteranskom prehranom.

 

Brend pod nazivom “MedDietDeclaration – People, Culture, Food

 

” (Deklaracija o mediteranskoj prehrani – ljudi, kultura, hrana) želi postići veću vidljivost i značaj mediteranske prehrane u svim sektorima, poput poljoprivrede, proizvodnje hrane, zdravlja, kulture, sporta, obrazovanja, gospodarstva, turizma, ruralnog razvoja i održivosti.

Usvajanje ove Deklaracije prilika je za lokalne i regionalne aktere da pokažu presudnu ulogu koju mogu odigrati u jačanju ekonomskog potencijala mediteranske prehrane u jako promjenjivim krajolicima i životnim stilovima.

Poziv za brendiranje u sklopu projekta MD.net “Mediteranska prehrana – kada brend susreće ljude”Ovaj poziv je, dakle, poziv za pridruživanje zajednici ove Deklaracije, koja ističe aktivnu ulogu u OBRANI, OČUVANJU i PROMOCIJI mediteranske prehrane.

Brend „MedDietDeclaration“ zaštićen je u Uredu EU za intelektualno vlasništvo i kao takav bit će jedinstven za aplikante u svim zemljama partnerima projekta MD.net (BiH, Portugal, Španjolska, Grčka, Italija, Slovenija, Hrvatska, Cipar i Albanija).

Dobitnici brenda moći će koristiti njegov logo na svojim proizvodima, institucijama, uredima… Brend je trajan i za dobivanje istog nije potrebna nikakva naknada, a sami korisnici brenda imat će svoje mjesto na interaktivnoj karti Europe gdje će se u svrhu promocije naći i kratki opis usluga ili proizvoda koje nude.

 

Preko linka za Bosnu i Hercegovinu možete se više informirati o brendu:

Kako se prijaviti te kakav je postupak i dodijela odobrenja za „MedDietDeclaration“ brend možete pročitati u Vodiču za prijavitelje

Direktan link za aplikaciju

Priručnik za korištenje oznake „MedDietDeclaration

 

 

 

filme xxx filme porno xnxx filme xxx filme porno filme porno filme xxx filme xxx filme porno xxnx