filme xxx filme porno xnxx filme xxx filme porno filme porno filme xxx filme xxx filme porno xxnx
Projekat podrške zadrugama

Asocijacija za ekonomski razvoj Hercegovine REDAH u januaru 2020. godine je počela projekat podrške zadrugama koji će trajati 9 mjeseci(od 09.01. do 09.10.2020.). Projekt se implementira u suradnji sa UdrugaReferalnicentarBranitelj/Borac “ZADRUGAR“ Mostar. Projekat je finansiran od strane projekta USAID/Sweden FARMA II

Cilj projekta je putem kontinuiranih edukacija i savjetodavnih usluga, sistematski podići razinu i kvaliteta znanja, vještina, informiranosti ciljane grupe korisnika kako bi se poboljšala organiziranost, planiranje, efikasnost rada zadruga što bi za posljedicu imalo veću kvantitetu i kvalitetu proizvodnje i proizvoda, konkurentnost-kako pojedinca tako i grupe farmera, a krajnji rezultat bilo povećanje dohotka korisnika, stvaranje bolje veze sa tržištem, širenje poslovne mreže.Glavne aktivnosti projekta su:

1.Osnaživanje poljoprivrednih zadruga
1.1. Info-dani omogućnostimafinanciranja
1.2. Organizacija koordinacijskog sastanka svih zadruga
1.3. Radionica strateškog planiranja i izrada strategija za 5 zadruga
1.4. Radionica za pisanje Poslovnog plana i izrada 5 Poslovnih planova
1.5. Radionica PCM za 5 zadruga i priprema 5 projektnih prijedloga
1.6. Podrška uvođenju GlobalGap standarda
1.7. Izlaganje na sajmovima u Mostaru i Novom Sadu
1.8. Sastanci sa Turističkim klasterom Hercegovina i trgovačkim lancima

2. Podrška poljoprivrednim proizvođačima
2.1. Konsultacije -pojedinačne
2.2. Radionica Upravljanje gazdinstvom-strateško planiranje farme
2.3. Radionica Računovodstvo na farmi
2.4. Radionica Diversifikacija proizvodnje
2.5. Radionica Mogućnosti financiranja (IPARD, EU fondovi,itd)
2.6. Izrada web straniceReferalnog centra
2.7. Izradabrošure

Kako su porodična gazdinstva mala, sa stanovišta obradive površine jedini mogući način povećanja konkurentnosti je udruživanje u zadruge kako bi se osigurale dodatne količine i neophodna kvaliteta poljoprivrednih proizvoda kako za domaće pogotovo za inozemno tržište. Više zadruga ugasi već što se registruje. Jedan od razloga je sto se dosta olako kreće u registraciju poljoprivredne zadruge, bez kvalitetne pripreme, kako u tehnološko tehničkom dijelu a pogotovo u organizacijskom i ljudskim resursima. To vrijedi kako za organe koji upravljaju zadrugom ali i za njihove članove i kooperante. Par zadruga je prošle godine osnovalo Referalni centar kao viši nivo organizacije koji bi trebao da dovede do značajnijih rezultata u narednom periodu. Iz tog razloga je REDAH i uzeo ovaj Referalni centar za partnera na projektu, kako bi kroz provedbu aktivnosti planiranih u ovom prijedlogu projekta ojačali njihova znanja ,vještine, nivo organiziranosti itd. s ciljem da sutra preuzme kompletnu ulogu u podršci poljoprivrednim zadrugama.

Sljedeće zadruga sa svojim članovima ikooperantimasuglavnikorisniciovogprojekta:

1. PZ Eko Life, Stolac
2. PZ Matica Čapljina
3. OPZ Konjic, Konjic
4. PZ Plodovi Hercegovine ,Konjic
5. PZ Plodovizemlje ,Ljubuški

Ali semnjih u projektće se ukljucitijos: BBZ “Narona “Jablanica , VVZ “VINODAORSON! Stolac, BZ “Okusizavičaja “Livno

filme xxx filme porno xnxx filme xxx filme porno filme porno filme xxx filme xxx filme porno xxnx