Sjeti se hrabrosti, svjedoči vrijednosti. Kupuj braniteljsko.

Radionica strateškog planiranja i izrada strategija za zadruge

Prva uvodna radionica strateškog planiranja za zadruge održana je na Buni kod Mostara dana 22. januara 2020. godine.

Radionicu je vodio projektni tim REDAH-a uz asistenciju projektnog partnera iz Udruge Referalni centar, Damira Radića i vanjske suradnice Slavice Ašonjaangažovane na projektu. Prisutno je bilo 14 učesnika iz 6 zadruga. Prisutni su upoznati sa procesom izrade strategije, uključujući analizu trenutnog stanja, SWOT analizu, definisanje vizije, strateških ciljeva i akcionog plana.

Na radionici su predstavnici zadruga detaljno upoznati sa dinamikom projektnih aktivnosti, očekivanim rezultatima, s ciljem da se dobije potpuna posvećenost i spremnost svih zadruga na saradnju i učešće u određenim aktivnostima, te prođe kroz proces strateškog planiranja. Nakon ove prve uvodne radionice, sačinjen je dinamički plan posjeta i rada jedan na jedan u dogovoru sa zadrugama, te kreiran poseban upitnik za prikupljanje podataka, koji će uz prateću finansijsku i ostalu dokumentaciju, biti prikupljen od zadruga koje učestvuju u projektu kako bi se otpočelo sa definisanjem elemenata strateškog plana.

Aktivnosti izrade strategija za zadruge nastavljene su terenskim posjetama zadrugama kako bi se radilo sa svakom zadrugom pojedinačno i svrha joj je da se prikupe neophodni ulazni podaci i informacije, te da se sa predstavnicima zadruga diskutira o nacrtu strategija, tj. svim elementima kako bi se finalizirala.