RC ZADRUGAR

Udruga “Referalni centar branitelj/borac – zadrugar” je udruga utemeljena osnivačkim aktima radi promicanja socijalnog dijaloga i društvenog razvoja , integriranja branitelja na tržište rada kroz povećanje njihove uposlenosti, kako bi se uz ostale mjere aktivne politike zapošljavanja utjecalo na stvaranje uvjeta za njihovu što uspješniju resocijalizaciji i potpuno uključivanje u širu društvenu zajednicu.

U 2021 godini djelatnici Referalnog centra putem edukacija i edukativnih događaja su poboljšali svoje kapacitete kojima će utjecati na napredak Referalnog centra i njegovih suradnika.

Organizirali smo 4. Sajam braniteljskih zadruga u HNŽ u suradnji sa Ministarstvom za pitanja branitelja HNŽ  koji je okupio 53 izlagača iz Hercegovačko-neretvanske, Zapadnohercegovačke, Hercegbosanske i Srednjobosanske županije te izlagači iz Republike Hrvatske, koji su predstavili ponudu proizvoda braniteljskih zadruga, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, obrta i proizvoda branitelja poljoprivrednika

Braniteljske zadruge, obrti, OPG-ovi i branitelji poljoprivrednici su na štandovima prezentirale svoje proizvode, približivši ih javnosti i potencijalnom tržištu .

Promoviranje braniteljskog zadrugarstva i drugih modela društvenog uključivanja i afirmiranja branitelja dobra su prilika za spoznaju o gospodarskim potencijalima braniteljske populacije, njihovog poslovnog predstavljanja i umrežavanja te popularizacije njihovih proizvoda.

Sudjelovali smo i na drugim sajmovima i izložbama kao što su “Hercegovački plodovi mediterana “u Stocu i 8. Međunarodni sajam poljoprivrednih i ruralnih proizvoda „Eko Rural  “- međunarodna manifestacija promocije domaćih proizvoda  u Metkoviću. Cilj manifestacije je afirmiranje malih proizvođača s ruralnih područja koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom, posebice onih uključenih u ekološku proizvodnju i one koji se bave izradom rukotvorina u svrhu otvaranja novih mogućnosti razvoja ruralnih područja kroz očuvanje okoliša i razvoj ruralnog eko turizma, kao i edukacija sudionika i posjetitelja sajma o ekološkoj poljoprivredi, važnosti starog sjemena i društvenom poduzetništvu. Sudjelovali smo na informativnim događajima koje je organizirala Zajednica braniteljskih zadruga u okviru projekta „Zajedno smo bolji i jači na tržištu“ , za dionike koji će biti u funkciji transformacije poslovanja na koncept društvenog poduzetništva s temama vezanima uz društveno poduzetništvo, ruralni razvoj, ekološku poljoprivredu, EU financiranja društvenih poduzetnika te o načinima održivosti i razvoja društvenih poduzetnika. Sudjelovali smo i na konferencijama i informativnim događajima vezanima uz širok spektar tema iz društvenog poduzetništva i općenitog razvoja poslovanja , te smo o svojim aktivnostima redovno izvještavali putem  web stranice rc- braniteljskiprozvodi.info , te Facebook stranice RC braniteljski proizvodi .

Samo u prosincu, u suradnji sa Ministarstvom branitelja HNŽ smo organizirali Okrugli stol na temu „OD BRANITELJSKOG ZADRUGARSTVA DO STRATEGIJE RAZVOJA BRANITELJSKOG PODUZETNIŠTVA“ te sudjelovalu u adventskim/prosinačkim aktivnostima .

Sve ove  aktivnosti održale su se uz poštivanje protuepidemijskih mjera, no broj aktivnosti znatno je smanjen u odnosu na planirane aktivnosti za 2021.g. budući da su se mnoge otkazale zbog pandemije koronavirusa.

U 2022. Referalni centar planira nastaviti održavati svoje aktivnosti na polju razvoja braniteljskog poduzetništva.O svemu će se i dalje izvještavati putem web stranice  i Facebook stranice.

Posebno ističemo EDUKACIJA – Glavne smjernice za pisanje projekata u suradnji sa Udruga MELIOR koja je organizirala Edukaciju pod nazivom” Savjetovanje za što bolje pisanje projekata “. Cilj edukacije je osposobljavanje za samostalno pisanje projekata i poticanje daljnjeg razvoja poduzetništva u BiH.

U okviru projekta Budućnost pripada že (nama) 2021., Udruga MELIOR nam je omogućila edukaciju za samostalno pisanje projektnih prijedloga u okviru glavnih smjernica za pisanje projekata. Predavač je bio Ilija Papac, jedan od vodećih eksperata iz BiH iz područja implementacije i kontrole EU projekata u BiH, predavač sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti provjere projektnih izvještaja, verifikaciji troškova projekata, ex-ante provjera natječajne dokumentacije korisnika projekta, koji ima značajno iskustvo u pripremi natječajne dokumentacije, tehničkih specifikacija po EU pravilima javne nabave (PRAG).

Projekt je financijski podržan iz sredstava FIGAP II programa” Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP II program 2017-2020), rezultat je suradnje Agencije za ravnopravnost spolova BiH – Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Gender Centra Federacije BiH i Gender centra Republike Srpske, a njegov cilj da osigura održivu provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine. Program je podržavala Kraljevina Švedska, koju predstavlja Ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SIDA.

Ovaj video je kreiran uz podršku FIGAP II programa.

➡️ https://youtu.be/VrzcOmS8nCA ?

➡️ https://youtu.be/w6Y0Kd5UVDo ?️?

Na ovaj način sve zainteresirane osobe će steći nova znanja i vještine koja će im pridonijeti u boljem pozicioniranu njihovih proizvoda na tržištu rada, jer će kroz ovaj video prikaz dobiti savjete za što bolju pripremu projekata kako bi za svoje proizvode , brend, ideje mogli dobiti odgovarajuća financijska sredstva.