Sjeti se hrabrosti, svjedoči vrijednosti. Kupuj braniteljsko.

Što ljudi misle kada pitaju uzgajivača da li je to “DOMAĆE” ?

?‍? ➡️ Žele znati da li je nešto uzgojeno na prirodan nacin, da li je zdravo…. pretpostavljajući da tada… ako je “DOMAĆE”, nisu korištena kemijska sredstva u uzgoju, da nisu korišteni pesticidi, da povrće i ?? voće ?? nije tretirano sredstvima koja mogu biti štetna po ljudsko zdravlje. Tu se još pojavljuju pojmovi kao što je konvencionalani i nekonvencionalanu uzgoj.

❌ Konvencionalan uzgoj podrazumijeva kao cilj veliki profit na štetu sviju nas. Tu se tretira zemljište prije sijanja i sadnje kemijskim sredstvima. Isto tako, se koriste kemijska gnojiva i sredstava kojima se pospješuje brži rast, što naravno utiče negativno na naš okoliš i na kvalitetu života svakog pojedinca ??

✔️ Nekonvencionalan uzgoj može biti organski – biodinamički, ili ekološki. Svaki od ovakvih uzgoja znači da je u pitanju puno više rada, manji profit i velika briga za okoliš. ?‍?❤️ U organskoj poljoprivredi ne koriste se niti umjetna kemijska gnojiva, niti bilo kakvi kemijski dodaci kojima se povećava prinos, ne tretira se zemljište kemijskim sredstvima kako ne bi rastao korov, već se puuuno čupka korov i tome nema kraja… ? ? Rezultat svega toga je pristupačna i održiva ishrana koja doprinosi zajednici kako kroz očuvanje prirode tako i doprinos i blagostanju pojedinca. ???

Upravo naši proizvođači “Branitelji temelje svoju proizvodnju na ekološkom NEKONVENCIONALNOM UZGOJU ” u kojem nema konzervansa ili kemijskih sredstava. “Naš cilj se odnosi na poboljšanje kvalitete života, koje uključuje brigu o zdravlju, kao i o našem okolišu”. Ukoliko se želite više upoznati sa našim radom i ciljevima pregledajte našu web stranicu  https://rc-braniteljskiproizvodi.info/o-nama/